RAW dönüştürücüler: RAW nasıl dönüştürülür

RAW dönüştürücüler: Lightroom, Apple Aperture, Silkypix Developer Studio

RAW dosyalarını dönüştürmek için herhangi bir program, bir tür işleme felsefesidir. Dönüştürücüler iki gruba ayrılabilir:

  • Klasik, oluşturma ilkesine dayalıdır (tüm ayarlar görüntünün küçük bir kopyasına uygulanır – önizleme, ardından program kaynak dosyayı dönüştürür).
  • Gerçek zamanlı görüntülerle çalışma (Abobe Lightroom, Apple Aperture).

Her iki yaklaşımın da yararları vardır. İlk durumda, bilgisayar kaynakları üzerindeki yük minimumdur ve bu da büyük dosyaları rahatça işlemenizi sağlar. Bu yöntem genellikle Capture One gibi stüdyo dijital arkalarıyla çalışabilen dönüştürücüler tarafından kullanılır. İkinci yaklaşım nispeten yenidir ve emrinizde güçlü bir iş istasyonunuz varsa ve RAW dosyalarının boyutu 100 MB’ı geçmiyorsa daha verimlidir.

Verilerle çalışma yöntemi de önemlidir. Sözde tahribatsız işleme modadır. Bir RAW dosyasını açtığınızda, program otomatik olarak bir metin belgesi (genellikle XMP uzantılı bir dosya) oluşturur ve burada RAW kaynağıyla çalışmanın ilerlemesiyle ilgili tüm bilgileri kaydeder. Bir süre sonra dönüştürme seçeneklerine geri dönebilir ve en baştan işlem yapmayabilir veya TIFF veya JPEG formatlarında dışa aktarılan verilerle çalışabilirsiniz. Bu, en iyi kalitede çıktı almanızı sağlar.

Dönüşüm sonuçlarındaki farklılıkların çoğu, kullanıcının kovulduğu varsayılan ayarlardan kaynaklanmaktadır. Aynı neslin programları arasındaki farklar, kural olarak, renk üretimi ile ilgilidir – bunlar özneldir. Farklı nesillerdeki dönüştürücüler de teknoloji düzeyinde farklılık gösterebilir: RAW işleme algoritmaları sürekli olarak geliştirildiğinden eski programlar ayrıntılarla daha kötü çalışır.

Adobe Kamera RAW’ı

Photoshop’un bir eklenti veya Eklenti olarak güncellenen ve yalnızca birkaç megabayt ağırlığındaki bir bileşeni. ACR, Adobe Photoshop’ta bir RAW dosyası açmaya çalışırken çalışır. Avantajı, çok sayıda kamerayla uyumluluktur (en son yenilikler dahil), dezavantajı “sıkışık” bir arayüzdür. Tahribatsız işleme ilkesine uygun olarak, yardımcı program, ayarlarla birlikte bir test XMP başlığını kaynak dosyalara gömer.

Abode Camera RAW arayüzü basit ve özlüdür: araçlar tek bir iletişim kutusunda toplanır. “Ham” formatla çalışmak için tüm araçlara sahiptir: RGB kanallarının bir histogramı, sıcaklığın ince ayarlanması (Sıcaklık ve Renk Tonu parametreleri, pipetler), pozlama telafisi, kontrast, doygunluk, parlaklık ve keskinlik ayarları. Optik kusurları düzeltmeye yönelik işlevler (sapmalar, vinyet ve geometrik bozulmalar) Lens Düzeltme sekmesinde toplanır.

z

Adobe Camera Raw Eklentisi

z

Yardımcı programın (4.3) mevcut sürümünde, kenar keskinleştirmeden (Kenar Keskinleştirme) sorumlu araç geliştirildi. Keskinleştirme sırasında algoritma yalnızca parlaklık bileşenini etkiler ve böyle bir işlem için gürültüdeki kaçınılmaz artışın azaltılmasına yardımcı olur.

Adobe Lightroom

Yalnızca fotoğraflarla çalışmayı amaçlayan ve bir fotoğraf arşivini görüntülemekten yazdırmaya kadar her türlü görevi çözebilen bir “tam döngü” programı.

Çok sayıda araç dört sekmeye ayrılmıştır: Kitaplık (dizinler ve etiketlerle çalışır), Geliştirme (görüntülerle çalışır), Slayt Gösterisi, Yazdır. Meta verilere (anahtar kelimeler, etiketler, derecelendirmeler, gruplar) göre düzenleme işlevleriyle birlikte, dosyaların diskteki fiziksel konumuna (dizin hiyerarşisi) dayalı olarak klasik İş Akışına izin verilir. Lightroom, Photoshop’un Camera RAW’ından farklı olarak gerçek zamanlı dosyalarla çalışır. Raw dosyalarla çalışırken kullanılan araçlar, JPEG veya TIFF formatlarındaki görüntüleri işlerken de kullanılır.

z

Adobe Lightroom 1.3](http://www.adobe.com/products/photoshoplightroom/). [ Фото ruprixru

z

Инструменты те же самые, что и в Camera RAW. Отличий всего два: список предустановок быстрого редактирования и кривая Tone Curve, которая заменяет сразу три инструмента Photoshop — Layers, Curves и Shadow/Highlight.

В новой версии Lightroom 1.3 были усовершенствованы инструменты группы Develop — Noise Reduction, Sharpening, появился новый параметр Clarity. Повышение резкости теперь затрагивает только информацию о яркости (в цветовых каналах использование «шарпа» приводит к появлению артефактов). Clarity («ясность» или «четкость») сочетает повышение резкости и коррекцию контраста в средних тонах, что позволяет добиться оптимального Стоимость — $300.

Apple Aperture

Разработчиками двигала идея предложить альтернативу традиционному подразделению ПО для обработки изображений, предложив качественный универсальный продукт, соответствующий полному циклу обработки — от конвертирования RAW до демонстрации изображений заказчику и печати. Помимо обработки формата RAW, Aperture может использоваться для редактирования фотографий (обработка TIFF и JPEG), а также для организации фотоархива и демонстрации снимков заказчику.

Все изображения хранятся в одном месте (Vault), что упрощает процесс резервного копирования на внешние накопители и позволяет перенести операции по систематизации файлов из физических каталогов в саму программу. Если после истечения пробного срока использования вы не будете приобретать программу (около $350), исходные изображения можно извлечь из Vault с помощью команды Relocate Masters.

z

Apple Aperture](http://www.apple.com/aperture/). [ Фото ruprixru

z

Aperture автоматически создает различные «версии» мастер-имиджа (в терминологии Aperture master — исходный файл, version — результат конвертирования), храня их в библиотеке в виде иерархической структуры. Информация о настройках содержится в текстовом заголовке с метаданными (XMP). Возможны различные варианты систематизации файлов (метки, рейтинги, ключевые слова, группы). Группу настроек можно сохранять в виде шаблонов и затем применять их к другим снимкам. Операции производятся в реальном времени, что диктует повышенные требования к ресурсам компьютера (память — не менее 1 Гб).

Элементы интерфейса легко убираются, освобождая пространство экрана для самих изображений. Продумана работа с несколькими файлами: можно вывести на экран два изображения с целью сравнения или работать с ними в режиме рабочего стола, передвигая и масштабируя их в пределах рабочей области. Такие настройки, как тон, насыщенность и яркость, разнесены по цветам (красный, зеленый, голубой, синий, пурпурный, желтый). Таким образом, цветовые составляющие можно подвергать выборочной коррекции. Например, усилить синюю составляющую на пейзажном снимке, подняв насыщенность неба и не затрагивая другие области.

Первая версия Aperture вызвала у многих фотографов противоречивые отзывы: с одной стороны, рабочий интерфейс, претендующий на звание самого удобного в своем классе. С другой — не самые лучшие результаты работы Aperture как RAW-конвертера. Но компания Apple прислушалась к отзывам фотографов. В результате новая версия программы (1.5.6) с точки зрения качества более чем конкурентоспособна.

Bibble Labs Pro

Bibble — динозавр среди конвертеров. Первая версия появилась в далеком 2000 году, когда хорошие цифровые камеры были далеко не столь доступны, как сегодня. Bibble — один из двух конвертеров, способных работать не только в среде ОС Windows и Mac, но и в Linux.

Текущая версия 4.9 поддерживает большинство моделей цифровых фотокамер, но немного уступает в плане совместимости Adobe Camera RAW. Наряду с RAW допускается обработка файлов JPEG, а вот в формате TIFF можно только сохранять изображения. Интерфейс Bibble поддается настройке с помощью диалогового окна, которое пользователь видит при первом запуске программы. Bibble предлагает «классическую» схему работы с файлами: сперва производится обработка исходного файла, затем — рендеринг и экспорт. Принцип недеструктивной обработки реализован без универсального XMP-заголовка. Для каждого когда-либо открытого в программе изображения создается файл 3 Кб с расширением BIB, где содержится информация о настройках.

z

Bibble Labs Pro](http://bibblelabs.com/). [ Фото alnkachendler

z

Пакетное конвертирование — одна из ключевых функций Bibble. Конечно, она есть у всех конкурентов, но только Bibble работает с большим объемом данных столь быстро, выдавая стабильно качественный результат. Девять из десяти снимков, конвертированных с настройками по умолчанию, будут выглядеть превосходно. «Умный» алгоритм автоматической обработки — главное преимущество Bibble.

Список инструментов стандартный: кривые, резкость, экспозиция, баланс белого, вращение и кроп. Их дополняют несколько «фирменных» примочек. Для исправления оптических искажений предназначена вкладка BPTLens Correction. Bibble грамотно работает с самыми яркими и темными участками изображения, «вытягивая» максимум деталей. Для этих целей служат инструменты Hightlight Recovery и Fill Light. В состав Bibble включен лучший на сегодня фильтр борьбы с шумом Noise Ninja, а также технология оптимизации динамического диапазона Perfectly Clear компании Athentech. Кроме того, Bibble поддерживает дополнительные фильтры (например, для «художественного» преобразования цветных снимков в черно-белые). Многочисленные достоинства и великолепные результаты работы дополняет сравнительно невысокая цена лицензии — для Pro-версии всего $130.

DxO Optics Pro

В данный момент на стадии тестирования находится пятая версия данной утилиты, которая станет доступна для приобретения в ближайшее время. Преимуществом этой версии является полностью переработанная технология цветовой интерполяции, которая, по словам разработчика, обеспечивает лучший результат в плане детализации и цветопередачи. Так ли это на самом деле, можно проверить на сайте программы, где представлены примеры для сравнения. Другая ключевая возможность DxO Optics Pro v5 — принципиально новый шумодав, который работает на раннем этапе конвертации, сохраняя большинство деталей.

z

DxO Optics Pro](http://www.dxo.com/). [ Фото ruprixru

z

Интерфейс прост. Все инструменты собраны в левой части окна программ и объединены в девять сворачивающихся панелей, из которых четыре отвечают за настройку параметров: Light, Color, Geometry, Details. Настройки хранятся внутри собственной базы данных программы. Новая технология удаления следов пыли и артефактов работает примерно так же, как средство автоматической коррекции красных глаз. Достаточно щелкнуть мышкой по участку с артефактом, и он сразу же «замазывается» программой.
Стоимость версии Pro — $170, версии Elite — $300 (различие между версиями состоит в классе совместимых камер — для зеркалок уровня Canon Mark III потребуется версия Elite). После приобретения одной из версий вы можете загрузить модули для конкретных объективов. Эта особенность программы повышает эффективность при автоматической обработке.

Преимущество DxO Optics — в результатах пакетной обработки. Создатели программы уделили особое внимание автоматическим функциям, позволяющим добиться качественного результата без участия пользователя (устранение оптических искажений, параметры цвета, экспокоррекция).

Lightcrafts LightZone

По революционности LightZone может поспорить с Aperture. LightZone — программа «полного цикла», обеспечивающая развитые возможности обработки файлов RAW, TIFF, JPEG и DNG. Стоимость полной версии для Windows и Mac — $250, а под Linux программа распространяется бесплатно.

z

Lightcrafts LightZone](http://www.lightcrafts.com/). [ Фото ruprixru

z

«Визуальный» подход к процессу работы с изображениями позволяет сосредоточиться непосредственно на работе с ними. Операции осуществляются в реальном времени. Каждую из настроек можно отменить отдельно от других, независимо от последовательности операций. Все настройки осуществляются в 16-битном представлении, чтобы устранить какие-либо потери на этом этапе. LightZone имеет инструменты регулировки экспозиции, насыщенности, цветопередачи, баланса белого, резкости (выборочно к различным участкам по яркости), удаления артефактов и подавления шума. Инструмент Relight позволяет изменить распределение освещения на снимках, выборочно влияя на контраст и яркость отдельных участков гистограммы.

Программа располагает мощным инструментом редактирования некоторых полей метаданных, но с точки зрения организации работы с фотоархивами значительно уступает таким гигантам, как Aperture и Lightroom. Особенностью LightZone является набор «стилей» обработки: High Dynamic Range (HDR-обработка), Contrast and Pop (в стиле поп-арт), Lomo Look (ломография) и другие. Стили — не просто набор конкретных параметров. Применяя одну из предустановок, вы запускаете алгоритм автоматической обработки, который учитывает свойства исходного файла, даже когда речь идет о пакетной обработке данных. Стили можно объединять в группы (папки) и даже обмениваться ими, как Actions в Photoshop.

Nikon Capture NX

Самая совершенная программа конвертирования файлов NEF (также работает с TIFF и JPEG). Входит в комплект профессиональных зеркальных камер D300 и D3, но поддерживает все выпущенные за последние несколько лет ЦФК Nikon, способные снимать в формате RAW. Цена — около $200.

Преимущества Capture NX — не только в великолепных результатах обработки. Программа имеет передовой интерфейс, основанный на концепции «контрольных точек» (U-point). Интерфейс позволяет отметить отдельные участки изображения и выполнить сложное маскирование или обработку слоев. В каждой «точке» сохраняются выбранные для данной области настройки, связанные с коррекцией цвета. Работа с «точками» позволяет в полной мере реализовать потенциальные преимущества, заложенные в концепции недеструктивной обработки. Вы можете многократно изменять те или иные параметры, не затрагивая исходные данные, а также выборочно отменять сделанные изменения. Чтобы отслеживать результаты коррекции, имеется панель watch points, которая отображает параметры цвета в «наблюдательных точках», произвольно расставленных на изображении.

z

Nikon Capture NX

z

Программа имеет стандартные средства коррекции оптических искажений (аберрации, виньетирование, эффект бочки). Средство борьбы с шумом Noise Reduction имеет смысл применять не только по прямому назначению, но и для «смягчения» портретов. Элементы интерфейса, включая занимающие немало места окна кривых и уровней, убраны в сворачивающиеся боковые панели.

Функциональность программы может быть расширена с помощью подключаемого модуля фильтров Color eFex Pro от компании Nik Multimedia.

Phase One Capture One Pro

Самый любимый профессионалами RAW-конвертер, но и самый дорогой ($500 за лицензию). Не отличается столь широкой поддержкой различных фотокамер, как Adobe Camera RAW или LightZone, но поддерживает все профессиональные модели. Изначально программа создавалась для дистанционного управления и обработки снимков, полученных при помощи цифровых задников для студийных камер компании Phase One.

Capture One предназначен только для работы с RAW и не призван заменить графический редактор и программу для создания фотоархивов. Работает по принципу рендеринга. Для выбора изображений есть файл-браузер, позволяющий перемещаться по физическим каталогам на ПК. Набор инструментов стандартный — начиная от работы с балансом белого и экспозицией и заканчивая коррекцией оптических искажений (Lens Cast). Правда, последний инструмент включает хорошую подборку предустановок для самых популярных объективов.

z

Phase One Capture One Pro](http://www.phaseone.com/Content/Software/PROSoftware.aspx). [ Фото alnkachendler

z

Вкладка Exposure также содержит несколько интересных настроек. Например, режим «Пленка» (Film Mode), который позволяет изменить кривую яркостей, приблизив результат обработки к снимкам, полученным при съемке на негатив. Инструменты Curves и Levels можно использовать отдельно друг от друга. Очень продуманно выполнен инструмент Color Balance. Выбор цвета нагляден: вместо слайдеров — окно с цветовым кругом.

Во вкладке Focus настройки распределены по двум группам — Sharpening и Noise. Предусмотрено два режима «резкости» — Soft Look (для портретов) и Standard. Фильтр шумов простой, уступает специализированным решениям, вроде Noise Ninja, но зато имеется средство борьбы с эффектом бандинга.

При настройках по умолчанию результат уступает некоторым конкурентам (например, Bibble). Похоже, что Capture One больше нацелен на основательную индивидуальную работу со снимками, чем на Batch Process. Это подтверждают не самые высокие показатели по скорости пакетной обработки.

Silkypix Developer Studio

Добротная программа от японских разработчиков. Предназначена для фотолюбителей-энтузиастов и поддерживает около 120 (!) моделей ЦФК, включая много продвинутых незеркалок. Цена лицензии — $150.

Инструменты для работы с «сырым» форматом: баланс белого, контраст, резкость, насыщенность, коррекция оптических и перспективных искажений, уменьшение шума, подрезка, вывод изображений на печать. Особенностью программы является не этот стандартный список инструментов, а их конкретное наполнение. Silkipix несет великое множество предустановок баланса белого (плюс настройка с помощью цветового круга, как в Capture One) и повышения резкости. Фильтр Noise Reduction (NR) предполагает тонкие настройки параметров (раздельно для цветовых каналов и яркости), которые используются для того, чтобы спасти мелкие детали.

z

Silkypix Developer Studio](http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/).[Alnkachendler'infotoğrafı[Фотоalnkachendler

z

Program gerçek zamanlı görüntülerle çalışmaz. Tahribatsız işleme ilkesi tam olarak uygulanmaktadır. Dönüştürme ayarları, bireysel kullanıcı tercihleri ​​(Tatlar) olarak kaydedilebilir ve ardından diğer görüntülere uygulanabilir.

Yeni sürüm 3.0’da geliştiriciler, dönüştürücü motorunu iyileştirdi ve gölgeler ve vurgularla daha iyi çalışmak için Gama, Ton Eğrisi ve Vurgulama araçlarının özelliklerini genişletti. Bütün bunlar sonuçları etkileyemezdi. Silkipix sürüm 3.0, görüntü detayı açısından en iyi dönüştürücülerden biridir. Programın bir diğer avantajı, varsayılan ayarlar kullanılırken tutarlı bir şekilde doğru renk üretimidir.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.